Rivakka produkter

Rivakka djurfodersystemet bildar en helhet med alla anordningar som behövs på en gård för att framställa,
ensilera och transportera foder. Vi hjälper dig att hitta en lösning som är anpassad till din gård för att
framställa foder som är både förmånligt och högklassigt.