Rivakka produkter Hammarkvarnar - Silokvarn med spiralanpassning

rivakka_-tiivisteannostelija.jpg

Silokvarn med tätningsmedelsdoserare

Rivakka silokvarnen med tätningsmedelsdoserare producerar färdigt foder automatiskt. Hammarkvarnen suger in och mal spannmålet till silon. Silons nivåsensor driver kvarnen enligt behov. Doseraren av tätningsmedel matar en önskad mängd tätningsmedel i mjölet under tömningsskedet. Styrcentralen innefattar en dygnsklocka med vars hjälp silon kan fyllas genom att utnyttja t.ex. nattström. Kvarnen kan enkelt anslutas till en automatisk torrutfodrare eller ta färdigt foder till en distributionsvagn.

TEKNISka data

Kvarnens motor 7,5 kW / 11 kW
Tömnings/blandningsmotori 1,1 kW
Malningseffekt
400 - 1400 kg/h
Sugeffekt 2 x 20 m
Mjölbehållarens volym
900 litraa
Tätningsmedelsbehållarens volym    
100 litraa
Längd  295 cm
Bredd 95 cm
Höjd
208 cm